Русский центр ЕГУ

ԵՊՀ ռուսական կենտրոն

И мы сохраним тебя, русская речь, Великое русское слово.

Анна Ахматова

YSU rss

Մեր մասին


Երևանի պետական համալսարանի ռուսական կենտրոնը բացվել է 2008թ. փետրվարի 7-ին “Ռուսկիյ միր” հիմնադրամի և Երևանի պատական համալսարանի միջև 2006թ. հունվարի 6-ին կնքված պայմանագրի հիման վրա: Ոչառևտրային կազմակերպություն` “Ռուսկիյ միր” հիմնադրամը ստեղծվել է Ռուսաստանի դաշնության նախագահի 2007 թ. հունիսի 21 №796 որոշման հիման վրա և հիմնադրամի նպատակներն են տարածել ռուսաց լեզուն և գրականությունը, ինչպես նաև օժանդակել ռուսաց լեզվի ուսուցման ծրագրերին ամբողջ աշխարհում…

Կարդալ ավելին
Նորություններ